За нас

Bulgarianews.xyz представлява автоматичен агрегатор на новинарски съдържания, който събира новините от различни източници и ги предоставя на потребителите в един удобен формат. Потребителите могат да сортират новините по различни категории и източници. Съдържанието на новините е автоматично генерирано чрез анализ на статии от новинарски агенции и уебсайтове както в България, така и в световен мащаб, като се предоставя подробна информация за източниците на всяка новина.