Ако видите изборни нарушения, пишете или се обадете на МВРhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584285-fbh.jpg

От днес до 6 ноември в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.

На нея, както и на e-mail izbori@mvr.bg, гражданите ще могат да сигнализират за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от вътрешното министерство мерки за ефективно противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на местните избори.Източник