Безплатни е-учебници и за 8-12-ти класhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584856-fbh.jpg

За учениците от 8 до 12 клас също ще имат безплатни е-учебници. Те ще бъдат достъпни за безплатно ползване в “Дигиталната раница” на МОН. Това съобщиха от просветното министерство след среща с регионалните управления по образованието, посветена на електронната платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект “Образование за утрешния ден” на оперативна програма “Наука и образование”.

В момента в платформата “Дигитална раница” са налични учебниците от 1 до 7 клас, които по закон са безплатни. Очаква се и тези за учениците от 8 до 12 клас да бъдат “вкарани” там от следващата учебна 2024/25 г.

Учениците, учителите и родителите би следвало да имат достъп до платформата чрез акаунтите си в edu.mon.bg. Много от тях обаче не знаят как да влязат в “Дигиталната раница” и не могат да използват ресурсите си, освен тези, които са с отворен достъп. От сайта става ясно, че родителите трябва да се регистрират, като преди това поискат специален код от класния ръководител на детето си.


Към момента почти всички дейности по изграждането на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили. Необходимо е обаче тя да бъде „напълнена“ с допълнително съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители, казват от министерството. Сега в “Дигиталната раница” има около 250 разработени от преподаватели и одобрени за общо ползване електронни уроци. Повечето от тях са за началeн образователен етап – от първи до четвърти клас. Нужно е обаче да се генерира по-голям обем такова образователно съдържание и за прогимназиален и гимназиален етап. По тази причина преди ден от ведомството решиха да увеличат заплащането за учителите, които създават подобно съдържание. Досега те получаваха по 160 лв. за всеки разработен от тях електронен урок, който бъде одобрен и публикуван за общодостъпно ползване в плтаформата, като занапред сумата се увеличава на 179 лв.

Всеки учител може да разработи дигитален урок и да го предложи за национално одобрение, като няма ограничения за броя уроци, които всеки преподавател създава. Предвижда се хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата в следващите месеци. При разработването на уроците те имат възможност да използват огромен обем от вече налични в платформата електронни ресурси – изображения, интерактивни презентации, анимации, 3D модели, видео клипове и др. В началото на тази година бе съобщено за над 10 000 образователни ресурси като смарт тестове по история, детективски игри, кръстословици, скрач бесеници, карти, илюстрации и др. Освен това предстои верифициране на вече създадени уроци по време на ковид пандемията, които са били ползвани от учителите тогава.

“”Дигиталната раница” е ключов инструмент, с който даваме на всеки потребител в системата – учители, ученици и други ползватели, достъп до дигитални ресурси, а с течение на времето и до все повече дигитално съдържание”, каза зам.-министърът на образованието Наталия Митева. По думите ѝ политиката на МОН е цялата система да бъде обезпечена с дигитални ресурси, както и да се даде възможност на учителя да бъде творец – сам да създава електронно учебно съдържание като използва ресурсите в „Дигиталната раница“.

Една от дългосрочните цели на платформата е и обучението на учениците да стане персонализирано, тъй като “Дигиталната раница” дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. “Те съдържат упражнения, задачи, игри, които дават информация как всеки ученик възприема урока, с какво се справя добре и къде има пропуски. Платформата дава възможност за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета”, посочват от МОН. Предвижда се “Дигиталната раница” да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности. По проекта вече е осигурена техника за училища за деца със сензорни увреждания като четящи устройства и устройства за възпроизвеждане на звук.
 Източник