България прие Национален план за борба с антисемитизма[og_img]

България прие своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023-2027 г.) на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Националният план е разработен в съответствие със Стратегията на Европейската комисия от октомври 2021 г. за борба с антисемитизма и подкрепа за еврейския живот (2021-2030 г.).

Отправна точка за разработването на проекта за Национален план бе проведеното в началото на 2022 г. национално представително социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България”.

В разработването на първоначалния проект на национален план се включи експертен екип, включващ представители на държавните институции, академичната общност и неправителствения сектор. Принос при определянето на мерките, залегнали в плана, е предоставен от всички държавни институции с компетенции в областта на борбата с антисемитизма, както и от страна на организации на българските евреи.


Използван е и опитът на Норвегия като една от първите държави, приели план за борба с антисемитизма, като принос бе предоставен от Норвежкия център за изучаване на Холокоста и малцинствата.Източник