Дисциплинарно наказание за председателя на Великотърновския окръжен съдhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586131-fbh.jpg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на председателя на Великотърновския окръжен съд.

Дисциплинарното производство срещу Теодорина Димитрова е образувано по предложение на председателя на Апелативния съд – Велико Търново Янко Янев.

От въззивната инстанция отказаха за БНР подробности за нарушенията на председателката на Великотърновския окръжен съд, довели до сезиране на Висшия съдебен съвет, тъй като производството се води при закрити врата.

От ВСС поясняват, че производството срещу съдия Димитрова е за дисциплинарни нарушения за системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.


Теодорина Димитрова е съдия от 27 години и е втори мандат председател на Великотърновския окръжен съд.

През ноември миналата година спечели с концепцията си за усъвършенстване управлението на съда като гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие. Източник