Държавата помага на над 15 000 младежи да намерят работаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584628-fbh.jpg

По проект “Младежка заетост +” 15 200 неактивни или безработни младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда. Основната цел е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 г., включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки” умения при работодател. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Дейностите по проекта ще улеснят прехода на младите хора от образование към заетост и ще им позволи да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите, коментират от ведомството.


На неактивните и безработните младежи „Младежка заетост +” ще осигури подкрепа чрез стажуване при работодател за период от шест до девет месеца; обучение по време на работа, с времетраене не повече от шест месеца; осигуряване на средства за обществен транспорт от и до работното място на младежите за първия месец от стажа/обучението по време на работа/субсидирания период на заетост и др.

 Източник