Има данни за изборен туризъм в 343 селищаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586256-fbh.jpg

В 343 населени места съществуват данни за необичайно активна миграция в последната година на граждани с избирателни права във въпросните населени места, заяви на брифинг министърът на регионалното развитие Андрей Цеков.

Става въпрос за миграция, която променя електоралния баланс и състав на населеното място и създава съмнения дали не става въпрос за изборен туризъм, каза министърът.

Министър Цеков е възложил да бъде направена проверка на извършените през последната година регистрации по настоящ адрес и на подадените заявления за гласуване по настоящ адрес към момента на изтичане на срока за тяхното подаване.

Той съобщи, че в правомощията на областните управители е да сформират комисии, в които да влязат представители на общинската и областната администрация, на дирекция ГРАО и на териториалните поделения на МВР, които следва да извършат проверки на законосъобразността на извършените допълнителни регистрации по настоящ адрес и да предприемат необходимите действия в случаите на установяване на нарушения.
 Източник