МЗ даде на прокурор продажба на имот, собственост на болницаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0583/0000583991-fbh.jpg

Министерството на здравеопазването сезира прокуратурата за случая с  продажба на недвижим имот на двуетажна масивна сграда – Вила на управителя, собственост на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград.

Със свое писмо министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков е изискал процедурата по провеждането на търга да бъде незабавно прекратена поради констатирани нарушения в обявлението на процедурата.

Действията по стопанисването и отдаването на търг от страна на болницата, вече са обект на прокурорско разследване. Министерството е предало всички необходими документи на Прокуратурата и до нейното произнасяне, МЗ не може да оповестява допълнителни данни за констатираните нарушения.
 

 Източник