МОН и синдикатите се разбраха за заплатите в университетитеhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585622-fbh.jpg

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и представители на синдикалните организации във висшето образование постигнаха съгласие за разпределянето на предвидените със Закона за държавния бюджет за 2023 г. средства за увеличението на заплатите на университетските преподаватели.

Беше постигната договореност за приемлив вариант на разпределение на средствата за ръст на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, за да може за започне изплащането им, което бе забавено. До края седмицата средствата ще бъдат преведени на университетите. Те са в размер на 16 млн. лв. и се предоставят на 33 държавни висши училища, в които преподават общо 12 436 преподаватели, от които 2 401 са асистенти.


С тези средства се обезпечава и 20% увеличение на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища – асистент. Така асистентската заплата нараства от 1500 на 1810 лв., считано от 1 август 2023 година.

Министър Цоков отново подчерта, че важна политика на МОН е приоритетното увеличаване на заплатите на най-младите академични преподаватели – асистентите. Като резултат е постигнатото увеличение на асистентската заплата с 310 лева. За сравнение през 2022 година заплатите на асистентите са повишени с 200 лева (от 1300 на 1500 лева) при по-голям финансов ресурс от 20 мил лева. 

Очаква се с повишението на възнагражденията да се насърчат повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна да доведе до обновяване и развитие на академичния състав.
 Източник