МОН плаща увеличението на преподавателите във ВУЗ-овете до седмица?



https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585078-fbh.jpg

Правителството осигури допълнителни 16 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища в България с бюджета за 2023 г. Въпреки че липсва подобно нормативно изискване, в името на добрия социален диалог и плурализъм, МОН инициира серия от срещи с представителите на висшите училища, Съвета на ректорите и синдикалните организации в областта на висшето образование за обсъждане на тяхното справедливо разпределение.

Първите разговори по темата бяха проведени през август 2023 г., непосредствено след приемането на държавния бюджет. От тогава до сега МОН е разработило над 10 предложения за разпределение на тези допълнителни средства, които са предоставени на държавните висши училища, на Съвета на ректорите и на синдикатите.


Заедно с това разговорите през последните месеци с представители на синдикалните организации в сферата на висшето образование са ежеседмични.

В резултат от тези срещи бе изработен проект на общо решение. След остра реакция от Асоциацията на медицинските университети и след среща с председателя на Съвета на ректорите към момента МОН е предложило за одобрение на синдикалните организации минимално променен вариант, за който се очаква тяхното становище. Средствата могат да бъдат преведени още следващата седмица, ако този консенсус бъде постигнат между тях.

Основен приоритет за МОН е поддържането на постоянен контакт с всички заинтересовани страни и взимане на стратегическите решения за сектора след отчитане на всички мнения. В тази връзка, както и до сега, ще продължат интензивните срещи и разговори по темата.
 



Източник