Намалява износът на наши стоки към ЕСhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585597-fbh.jpg

През периода януари – юли 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.0% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 33 154.1 млн. лева, сочат данните на Националната статистика.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.4% от износа за държавите – членки на ЕС.

През юли 2023 г. износът за ЕС намалява с 9.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 787.1 млн. лева.

През периода януари – юли 2023 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (17.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (71.6%).


Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – юли 2023 г. е без промяна спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 34 008.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

През юли 2023 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, намалява с 5.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 727.4 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – юли 2023 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (18.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (67.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – юли 2023 г. е отрицателно и е на стойност 854.5 млн. лева.Източник