Национална спортна база с 56 млн. загубаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584381-fbh.jpg

“Национална спортна база” ЕАД има натрупана обща загуба от близо 56 млн. лв., като само през миналата година е на минус с 3.2 млн. Това показват годишният отчет за 2022 г. и одиторският доклад, които бяха внесени в понеделник в Търговския регистър, пише “Сега”.

Държавното дружество, чийто едноличен собственик на капитала е министерството на младежта и спорта, стопанисва най-големите спортни съоръжения в страната – като националния стадион “Васил Левски”, многофункционалната зала “Арена София”, високопланинския спортен комплекс в Белмекен, националните ветроходни бази в Несебър и на яз. Искър, гребните бази на яз. Пчелина, яз. Кърджали и на езерото Панчарево, залите на ст. “Раковски” в столицата, ски база в Боровец, конна база “Хан Аспарух”, плувната база в столичния кв. “Дианабад”, 51% от зала “Арена Русе” и още много други.


Въпреки че НСБ повиши цените за наем на съоръженията, това явно се е оказало недостатъчно и дружеството отново е на минус. Според независимия одитор Стоянка Иванова “Групата отчита натрупани загуби от дейността си в размер на 55 916 хил. лв. към 31.12.2022 г. и 52 709 хил. лв. към 31.12.2021 г.”.

Т.е. по документи държавното дружество е работило на загуба през миналата година, което е довело до натрупване на нови 3.207 млн. лв. минус.

Освен това одиторът подчертава и притеснителния факт, че “собственият капитал е по-нисък от размера на вписания акционерен капитал към 31.12.2022”.

В отчета на НСБ наистина фигурира като заключение, че в края на 2022 г. акционерният капитал е 242 869 000 лв., а година по-рано е бил 236 513 000 лв. (т.е. – има подобрение). Същевременно обаче вписаният в регистрите акционерен капитал на държавното дружество е 248 868 678 лв. (в акции от по 1 лв.) и се губят едни 6 млн. лв.

 Приходите: наеми и държавна помощ за ток

Най-големите приходи в оперативната дейност на “Национална спортна база” през миналата година са от отдаването под наем на зали и съоръжения за ползване – 10.27 млн. лв. Това е увеличение с 2.7 млн. лв. спрямо 2021 г. и се дължи най-вероятно на вдигнатите наеми, тъй като съоръженията на практика са едни и същи.

Втората по размер сума в оперативните приходи на НСБ през 2022 г. се оказват т. нар. “финансирания” – 1.969 млн. лв. По тях дружеството е получило солидно подпомагане от държавата в размер на 1.565 млн. лв. за компенсиране на високите цени на електроенергията.

В тази графа влиза и последната вноска от 369 000 лв. по рекламния договор със ЗАД “Армеец” за името на най-голямата столична многофункционална зала. Както е известно, този договор изтече и залата вече се нарича просто “Арена София”, защото няма нов генерален спонсор, чието име да носи, а срокът за избор на такъв бе удължен, понеже няма навалица от кандидати.

Общите оперативни приходи на НСБ са 14.204 млн. лв., което е увеличение с 3.016 млн. спрямо тези за 2021 г. (11.188 млн.).

 
Повече харчове от приходите

В годишния доклад на НСБ фигурира и любопитна статистика за рентабилността на разходите спрямо приходите.

Оказва се, че дружеството продължава да харчи повече, околкото получава: рентабилността за 2022 г. е била 1.23 лв. на всеки постъпил лев. Все пак това е по-добър показател от този за 2021 г., когато са били харчени 1.41 лв. на всеки влязъл в касата лев.

Според доклада в “Национална спортна база” личният състав остава на практика непроменен – 264 служители (при 265 година по-рано).

Съветът на директорите: Данаил Димов (председател), Светослав Русинов (изп. директор), Мартин Арсов, Виктор Попов и прославеният гимнастик Йордан Йовчев, пък през 2022 г. е получил възнаграждения и обезщетения в размер на 220 711.21 лв. (и над 16 000 лв. социални осигуровки), което прави средно по 3678 лв. на човек на месец.
 

 Източник