Обявиха най-търсените професии в странатаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586026-fbh.jpg

Започналите работа безработни през септември са 13 260, като се отчита увеличение спрямо август 2023 г. с 31,2%. За това информира Агенцията по заетостта. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 750 пенсионери, учащи и заети, отбелязват от ведомството.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 16,9%, образованието – 14,2%, търговията – 12,4%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,5%, държавното управление – 4,9%, строителството  – 4,5% и др.

В страни от Европейския съюз работа 1185 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда.


Според данните 302 безработни от рисковите групи са намерили трудова реализация чрез субсидирани работни места – 71 по програми и мерки за заетост и 231 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. Агенцията по заетостта отчита, че 120 безработни и заети са включени в различни обучения, а 218 души са завършили започнатото вече обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Регистрирани са нови 22 126 безработни лица в бюрата по труда през месец септември. Те са с 3213 повече от предходния месец и със 188 по-малко спрямо регистрираните през септември 2022 г. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 3472 неактивни за пазара на труда лица.Източник