Обявиха парите в обращение, растат със 7,2 на стоhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586078-fbh.jpg

В края на септември 2023 г. парите в обращение достигат почти 28,428 млрд. лв. За период от една година (спрямо края на септември 2022 г.) те растат със 7,2 на сто, или с 1905,9 млн. лв.

Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност, съобщава Българската народна банка в редовния си тримесечен Преглед на емисионно касовата дейност, публикуван днес на страницата на БНБ.

През периода юли-септември 2023 г. парите в обращение се увеличават с почти 1,223 млрд. лв.,или с 4,5 на сто в сравнение с края на юни 2023 г. Нарастването им през третото тримесечие на 2023 г. е с 0,5 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2022 г. И през трите месеца на третото тримесечие на 2023 г. парите в обращение бележат положителен месечен растеж, като в рамките на разглеждания период той е най-висок през юли, отчита БНБ.


В края на септември 2023 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,95 на сто, а на разменните монети – 2,04 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01 на сто и се запазва без промяна спрямо края на юни 2023 г.Източник