Омбудсманът зове за алтернатива за е-рецептите за антибиотици

Омбудсманът зове за алтернатива за е-рецептите за антибиотициhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586501-fbh.jpg

Омбудсманът Диана Ковачева пак сезира здравния министър проф. Христо Хинков за големия брой сигнали и жалби за нарушени права, които постъпват в институцията след въвеждане закупуването на антибиотици и лекарства за диабетици само с електронна рецепта – от 16 октомври т.г.

В препоръката си тя отново подчертава, че пациентите са в невъзможност да закупят своевременно необходимия за лечението им лекарствен продукт, като особено потърпевши са уязвимите групи – възрастни хора, хора с увреждания и най-вече деца, при които своевременното започване на лечение е често решаващо за овладяване на заболяването и предотвратяването на тежки усложнения. Омбудсманът допълва, че има много сигнали и случаи на нарушени професионални права на лекари, лекари по дентална медицина и ветеринарните лекари.
По този повод омбудсманът отправя препоръка във възможно най-кратък срок да бъде регламентирана алтернативна възможност за предписване и отпускане с хартиена рецепта за посочените групи лекарствени продукти, с което да бъдат гарантирани правата на пациентите, както и професионалните права на работещите в системата медицински специалисти.


„Бих искала също отново да посоча, че наличието на ефективен контрол върху предписване и отпускане на посочените групи лекарствени продукти е важно условие за предотвратяване на злоупотреби и недостиг на лекарства, както и за рационализиране на употребата на антибактериални лекарствени продукти“, категорична е Диана Ковачева и настоява за гарантиране своевременния достъп на пациенти до използваните при лечението им лекарства.

Проф. Ковачева припомня, че в хода на обществените консултации по проекта на въпросната наредба е изпратила становище, в което е предупредила, че предложената промяна ще създаде напрежение и ще ограничи и забави достъпа на пациенти до лечение. Тя допълва, че още тогава подробно е описала възможните проблеми и е препоръчала задълбочено им разглеждане и обсъждането на мерки за тяхното решаване. Например – регламентиране на изключения и осигуряване на алтернативна възможност за предписване и отпускане на лекарствени продукти, като същевременно бъде осигурен и ефективен контрол.

Освен това омбудсманът припомня, че именно по тази тема е провела и среща в Министерство на здравеопазването, където е предупредила за проблема.

В препоръката до министър Хинков омбудсманът посочва най-често срещаните проблеми, които затрудняват, а в голяма част от случаите правят и невъзможно, гражданите да получат необходимите им лекарствени продукти.
Например – лекари, които не разполагат с необходимия за предписване на електронни рецепти хардуер и софтуер или технически познания за работа с тях, в това число медицински центрове, които нямат договор с Националната здравноосигурителна каса. Когато нямат регистрирано лечебно заведение и/или нямат електронен подпис, например лекари, работещи в системна за спешна медицинска помощ и в болници, които не могат да се регистрират в системата и да издават електронни рецепти.

Друг проблем е липсата на стабилна интернет връзка на всички оператори на територията на цялата страна или невъзможността софтуерът на мобилното приложение да бъде инсталиран на смартфони на определена търговска марка.

Омбудсманът посочва, че има възрастни лекари, в това число уважавани и търсени от пациентите им специалисти, с дългогодишна практика, които нямат необходимото оборудване и/или технически познания за използването му, както и лекари по дентална медицина, които не разполагат с необходимата техника и софтуер за работа с Националната здравноинформационна система.

Тя обръща внимание, че и ветеринарните лекари използват лекарствени продукти за хуманна употреба за лечение на домашни любимци.

„Като обществен защитник смятам също, че е недопустимо гражданите да се налага да търсят алтернативни методи да се снабдят с необходимите лекарства, например да изискват по телефона, без преглед, предписването им от личните им лекари, както и да обикалят няколко аптеки, в това число в други населени места, за да получат предписаният им с електронна рецепта лекарствен продукт, когато не е посочена възможност за генерично заместване“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева подчертава още, че изразената позиция на здравното министерство и буферният период, посочен за търсене на мнения и на слабите страни на системата, за да бъдат отстранени, не показва разбиране за необходимостта от незабавни действия за решаване на проблемите, като посоченият срок е твърде дълъг и не оправдава многобройните случаи на нарушени граждански права.Източник