Омбудсманът с призив за цената на водата

Омбудсманът с призив за цената на водатаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586426-fbh.jpg

 Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов по повод общественото обсъждане на Проекта за изменение на Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.


Проф. Ковачева е категорична, че когато се определя социалната поносимост за съответната година трябва да се използват само и единствено надеждните данни на Националния статистически институт (НСИ) за съответните години.

„По време на общественото обсъждане на Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г. през м. април 2021 г. подчертах, че проблемът с високата максимална грешка в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ следва да бъде разрешен и настоях КЕВР да предприеме необходимите мерки“, пише омбудсманът.


 Диана Ковачева се позовава на писмо на НСИ с изх. № 07-04-1172#2/09.10.2023 г., адресирано до КЕВР и до омбудсмана, като обръща внимание, че НСИ определя като нежелание от страна на Регулатора да се съобрази с бележките и становищата им относно промени в съответните нормативни документи за източник на информация за доходите на домакинствата при определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.Източник