Очакване за стабилен пазар на храните

Очакване за стабилен пазар на хранитеhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586937-fbh.jpg

Председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) Владимир Иванов заяви пред БНР-Радио София, че се солидаризира със становището на министъра на икономиката Богдан Богданов по отношение становището на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за инициативата “Достъпно за вас”.

„Мярката е доброволна, базира се на доброволно участие и цели по-ниска цена при гарантирано качество на стоките. Цената е формирана без задължение, репресия и намеса и дава повече информираност на клиентите, като се спазват добрите търговски практики“, подчерта Иванов.

Той допълни, че в кампанията са проявили интерес не само от големите търговски вериги. И едва ли някой ще си позволи да не спазва правилата на поведение, защото това носи висок репутационен риск.


По-добрите за потребителите цени ще са резултат на пазарно взаимодействие, а не на дъмпинг.

„През последните месеци (от май) наблюдаваме относителна стабилност на пазара. Има намаление на някои цени в сравнение с миналата година, с изключение на продукти, за които земеделската година беше лоша. Няма основание за паника. Очакваме балансиран пазар без резки движения и стабилитет в предлаганите храни“, посочи още Владимир Иванов.Източник