Престъплението “агресия” може да влезе в НК

Престъплението "агресия" може да влезе в НКhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586523-fbh.jpg

Работим за включване на престъплението “агресия” в Наказателния кодекс, заяви министър Атанас Славов, който взе участие днес в Съвет “Правосъдие и вътрешни работи” в Люксембург.

В частта “Правосъдие” министрите обсъдиха законодателната инициатива за директива във връзка с производството по несъстоятелност, като акцентът беше уредбата на отменителните искове, съобщава БГНЕС.

Българският правосъден министър посочи в изказването си, че по-подходящ е подходът, даващ повече гъвкавост на националните законодателства, което се оказа и мнението на преобладаващата част на държавите-членки. В същото време налице е нужда от хармонизация с цел развитие на свободното движение на капитали и за устойчиво развитие на търговските отношения в Съюза.


Актуалното състояние на агресивната война на Русия срещу Украйна: борба срещу безнаказаността, беше следващата точка от дневния ред на Съвета. Държавите-членки отново изразиха ясната си позиция за разследване, установяване и наказване на всяко престъпление на територията на украинската държава.

Министър Славов заяви, че настоящото правителство на България ясно отстоява позицията си за оказване на помощ на Украйна – военна, но и правна. Министърът подчерта, че в Министерството на правосъдието е сформирана работна група за промени в Наказателния кодекс, с които да се уреди престъплението „агресия“, а Националният институт на правосъдието обучава украински магистрати.
 

 Източник