Средната заплата в България достигна 1957 леваhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0583/0000583891-fbh.jpg

Средната работна заплата в България се е повишила до 1957 лв. през второто тримесечие на 2023 г. Увеличението на годишна база е с 13,1%.

Данните са публикувани в информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище за второ тримесечие на 2023 г.

Най-висока е средната заплата в столицата – 2697 лв., което е с 37,8% над стойността за страната.

Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе – 16,5% и в Търговище – 15,6%, а най-малък – в Силистра – само 4%.

Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе и Търговище В седем икономически дейности средните заплати са над средната за страната. В тях са заети 26% от работещите, а останалите 74% от работниците попадат в дейности, в които възнагражденията са под средната заплата за страната.


Най-високо остава заплащането в икономическата дейност, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – над 4300 лв. Следва производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия – малко над 3000 лв. Почти толкова е средното заплащане и във финансови и застрахователни дейности. Под средната заплата за страната получават работещите в хотелиерство и ресторантьорство – 1178 лв., в селското и горско стопанство – 1400 лв., строителство – 1500 лв. Следват култура, спорт и развлечения със заплащане от 1600 лв.

На годишна база за второто тримесечие най-сериозен спад е отчетен при потреблението на киселото мляко с 8,1%, а това на олиото намалява със 7%. С 6 % по-малко са употребяваните хляб и тестени изделия. За сметка на това статистиката е отчела по-високо потребление на месните произведения с 5,5% , на прясното мляко – от 4,5% и на плодовете – с малко над 3%.Източник