Студентите втора ръка ли са: Защо по линия 94 се пускат стари автобуси?https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585625-fbh.jpg

Още през миналата година пристигнаха нови екоавтобуси, които да заменят старите и амортизирани транспортни средства в столицата. За съжаление до този момент продължаваме да ползваме остарял превоз.

Наш потребител се обръща към ръководството на ЦГМ чрез платформата на Helpbook.info, като описва ситуацията в Студентски град и задава резонни въпроси: „Искам да Ви попитам следното: защо в събота – 07.10.2023 г. по автобусна линия номер 94, обслужваща маршрута Студентски град – СУ “Св. Климент Охридски” и минаваща през “сърцето” на София, се движат само и единствено стари и раздрънкани автобуси?


Къде отидоха новите бели автобуси, които обичайно се движат по същата тази линия? Защо точно тази студентска автобусна линия решихте да обзаведете с ретро-автобуси? Може би защото имате студентите за втора ръка хора или пък може би има някаква връзка с факта, че сте бивш дългогодишен кмет на Община Студентска.

Но не забравяйте, че именно във въпросната Студентска Община има много новопостроени жилищни сгради и в момента на нейната територия продължава да се извършва грандиозно строителство. Нека не забравяме, че в тези сгради живеят и възрастни хора, които също са третирани като втора ръка хора. Та тези възрастни трудно се качват на двете стъпала на морално остарелите автобуси, а говорим непрекъснато за нови електрически автобуси, за влакове-стрели и т.н. И какво става сега – между думи и дела – пълно разминаване! И това ли заслужиха хората, ползващи въпросната автобусна линия номер 94?“

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал – направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.
 Източник