Тестват сиренната система за ранно предупреждение утреhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584491-fbh.jpg

Утре предстои тест на сиренната система, съобщиха от пресцентъра на МВР.  

На 2 октомври в 11:00 часа ще бъде задействана сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив,  Русе, Смолян, Стара Загора, Гълъбово, Царево, Ахтопол, с. Лозенец, Шабла, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, както и в обектите с интегрирани към националната система локални системи за оповестяване.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация.

От МВР припомнят, че системата се тества два пъти годишно, в първия работен ден на април и на октомври, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.


През март Министерският съвет прие проект за разширяване на системата за ранно предупреждение и известяване при бедствия на ниво община.


 Източник