Туристите избират съседни държави, трябва ни реклама

Туристите избират съседни държави, трябва ни рекламаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586463-fbh.jpg

Министерството на туризма ще разширява програмата за финансиране на маркетингови дейности в сегмента. Бюджетът е от 5 млн. лева, като целите на тази програма са да бъде рекламиран туристическият продукт в няколко общини по Черноморието.

Малките и средни бизнеси са най-нуждаещите се от финансиране за маркетингова дейност. От тези икономически субекти обаче, са изключени малките и средните компании, а те са основната част от туристическия бизнес. Поради това едва ли тази програма може да има широк ефект. Грантовете ще бъдат с максимална стойност от 400 хил. лева, като държавата ще финансира 60% от сумата, обясни маркетинговият консултант Евгений Петров пред Bloomberg TV Bulgaria.


“В България имаме прекрасни условия и трябва да се огледаме как можем да бъдем конкурентни. Налага се да излезем от парадигмата за евтин туризъм, въпреки че последните години българският туристически продукт съвсем не е евтин, и за малките и средни компании е важно да предлагат добавена стойност, за да бъдат конкуренти на пазара – в противен случай ще отпаднат”, коментира Петров.Източник