Усилват охраната по границата ниhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586048-fbh.jpg

Със заповед на министъра на отбраната Тодор Тагарев на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и отправено искане от министъра на вътрешните работи се въвеждат допълнително 50 военнослужещи с 6 единици пътни превозни средства с повишена проходимост от състава на Въоръжените сили за подпомагане на органите на МВР при охраната на държавната граница. Целта е противодействие на незаконно навлизане на мигранти на територията на страната, считано от 16.10.2023 г. до 08.11.2023 г., съобщиха от МО.

С това участието на Министерството на отбраната в подпомагането на органите на МВР по охраната на българо-турската граница и тяхната логистична поддръжка нараства на около 430 военнослужещи с около 90 единици техника.
 Източник