Хинков освободи шефката на инвестиционната компания за детската болницаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584402-fbh.jpg

Директорът на “Здравна инвестиционна компания за детска болница“ проф. Елена Пенева е освободена от поста, съобщиха от здравното министерство.

Решението е взето от министър Хинков на 28 септември 2023 г. в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

Съветът на директорите следва да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата в Търговския регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел в предвидените законови срокове.

Мотивите на министър Хинков за освобождаването на проф. Пенева са “неудовлетвореност от отчетността на свършената работа”, допълниха от пресслужбата на МЗ. След разглеждане на кандидатурите за нов изпълнителен директор, решението на министъра ще бъде оповестено публично, съобщава БТА.


Мисията на “Здравна инвестиционна компания за детска болница” е добросъвестно и ефективно изпълнение на ролята на държавата в лицето на Министерство на здравеопазването за организиране и контрол на дейностите по проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Национална многопрофилна детска болница, която да отговаря на националните нужди на детското здравеопазване и да подсигури прилагане на актуалния световен опит и стандарти за най-добра грижа за децата.

Проф. Пенева беше назначена през април 2022 г.
 Източник