Четиридневната работна седмица подобрява здравето

Четиридневната работна седмица подобрява здраветоhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0599/0000599512-fbh.jpg

Пилотен проект в Португалия показа значителни ползи за менталното здраве и поведението на работното място на служителите, отправяйки по този начин предизвикателство към традиционните работни норми.

Въвеждането на четиридневна работна седмица в Португалия е оказало положително влияние върху психичното здраве на служителите, според проучване на пилотна инициатива, започнала през септември 2022 г. Този проект, който включва около хиляда служители, е установил пряка връзка между щастието на работниците и тяхното представяне на работното място. Впечатляващо е, че 95% от участващите в проекта компании са отчели положителни резултати, най-вече по отношение на психичното здраве на техните служители.


Само три месеца след началото си проектът е регистрирал значително намаляване на няколко симптома, свързани с влошаване на психичното здраве, включително тревожност, умора, безсъние, депресивни състояния, напрежение и самотност. Повече от 85 на сто от персонала е имал подобрения при поне един от тези показатели. Проучването отчита, че служителите са успели да посветят повече време на физически упражнения и са изразили по-голямо удовлетворение от личните си взаимоотношения, съобщава “Труд”.

По отношение на заплащането работниците посочват, че ще се нуждаят от увеличение от поне 20%, за да обмислят връщане към петдневна работна седмица. Проектът, който не разчита на държавни субсидии и в който участват 41 фирми, ще представи окончателния си отчет през април. Проектът е довел до преоценка на традиционните работни практики. Много компании обмислят намаляване на работната седмица като ключова алтернатива за подобряване на управлението на човешките ресурси и борба със стреса на работното място.

Каква е ситуацията с четиридневната работна седмица в някои други европейски страни?

Испанското правителство стартира миналата година проект, който да помогне на малките и средни компании да намалят седмицата с поне половин ден, без това да се отразява на заплатите. Според властите четиридневната работна седмица цели да помогне за производителността на труда и развитието на бизнеса в страната. За да прокара тази инициатива, Испания се ангажира да предостави финансова помощ на онези компании, които намалят работното време. Министерството на промишлеността отпусна 9,6 млн. евро субсидии за компании с до 250 работници, които съкратят работния ден с поне 10% и поддържат заплатите на персонала за две години.

В Германия в началото на 2024 г. 50 компании с различен мащаб и от разнообразни сектори започват да тестват за период от шест месеца намаляването на работното време, като целта е да запазят същата производителност. Според проучване на фондация “Ханс Бьоклер” 81% от германците, работещи на пълно работно време, биха искали да имат четиридневна работна седмица.

Експеримент в Обединеното кралство показа, че намаляването на работното време не само повишава значително производителността на служителите, но и печалбите на компаниите, чиито лидери нарекоха инициативата “изключително успешна”. Около 61 компании са участвали в тестването на схема за четиридневна работа. Повечето ръководители са харесали толкова много тази практика, че решават да я приемат за неопределено време. През тестовия период компаниите, въвели четиридневната работна седмица, са отчели повече приходи и по-малко текучество на персонал. Ползите се усещат и сред повечето служители, които усещат по-малко натоварване и негативни емоции и по-голямо удовлетворение от баланса между работата и личния живот.

В Исландия е реализиран пилотен проект между 2015 г. и 2019 г. и в него участват 2500 служители от държавната администрация. Работната седмица е намалена от 40 на 35 часа, като производителността се е запазила, без да намаляват заплатите. Пилотният проект се определя като успешен от създателите му , като той е позволил значителна промяна в страната: почти 90% от активното население има намалено работно време.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News ShowcaseИзточник