Шефът на КЕВР: Промените в Закона за енергетиката ще доведат по-справедливи цениhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585647-fbh.jpg

“С гласуваните в Народното събрание промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/ на свободния пазар годишно ще се търгуват допълнително 12,2 ТВч, които в настоящото ценово решение формират енергийния микс за регулирания пазар. Това ще доведе до сериозен ръст на търгуваните количества на енергийната борса и по този начин нарасналата ликвидност ще допринесе за още по-справедливи пазарни цени”. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов по време на форума “Климат, енергетика, околна среда”.

По думите му това произтича от премахването на ролята на НЕК като обществен доставчик и задължението крайните снабдители да закупуват необходимите количества енергия от Българската независима енергийна борса (БНЕБ).


Новото европейско законодателство предвижда разширяване на функциите на европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори за съвместно разследване с националните регулатори на случаи на злоупотреба при трансграничната търговия с електрическа енергия, заяви председателят на КЕВР. Този процес ще се засили с развитието на обединения европейски пазар за търговия на едро с електроенергия, което предполага сериозно повишаване на трансграничните капацитети за междусистемна свързаност. Европейското законодателство изисква свързаността да е поне 15 процента от инсталираната мощност в съответната страна, каза доц. Иванов като посочи, че за България понастоящем тази мощност е 13 500 мегавата.

За сравнение трансграничната свързаност с Румъния е 2300 мегавата, а с Гърция – 1500 мегавата. Осъществяването на изискуемата свързаност в рамките на целия ЕС ще позволи разликата между борсовите цени на пазарите “Ден напред” на съседни борси/зони в Общността да не надвишава 2 евро за мегаватчас.

Предвиденото в ЗЕ отпадане на задължението на регулатора за определяне на регулирани цени засилва ролята на Комисията за осъществяване на контрол върху борсовата търговия в изпълнение на Директива 1227/2011 за интегритет и прозрачност на пазара за търговия на едро с енергия /РЕМИТ/, изтъкна ръководителят на енергийния регулатор. От 2019 г. в КЕВР функционира специализираната дирекция РЕМИТ като през периода 2019 – 2022 г. в Комисията са постъпили 54 сигнала за подозрителни сделки. За 24 от тях предварителните проучвания са прекратени поради липса на доказателства.

Образувани са 30 производства и по 6 от тях регулаторът се произнесе с решения за установени нарушения като наложи предвидените санкции. Предстоящи са решения по още 5 производства. За нарушения на чл. 5 от Регламента на 6 дружества бяха наложени имуществени санкции на обща стойност 1,258 млн. лв. и отделно на друго енергийно дружество –165 хиляди лв. Съвместно с „Ай Би Ем – България“ Комисията разработи и внедри специализиран софтуерен пакет за статистически анализи и обработка на данни, което позволява автоматизиране на дейностите по мониторинг и контрол и повишава точността и обективността на оценките за поведението на участниците на пазара, подчерта в заключение председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.
 Източник