Европа харчи все повече за изкуствен интелект


Старият континент ще похарчи 34,2 млрд. долара за изкуствен интелект през 2023 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Индустрията на изкуствения интелект в Европа ще продължи да демонстрира устойчив растеж, въпреки макроикономическите проблемии, високата инфлация и сложната геополитическа ситуация, сочи нова прогноза на IDC.

Разходите за AI на Стария континент ще достигнат 34,2 милиарда долара до края на 2023 г., което е приблизително 20,6% от глобалните общи разходи. Прогнозният CAGR (средногодишен темп на растеж) за периода от 2022 г. до 2027 г. възлиза на 29,6%, спрямо 26,9% в световен мащаб. В резултат на това през 2027 г. разходите за AI в Европа ще надхвърлят 96,1 милиарда долара, очаква IDC.

Най-големите AI сегменти са банкиране, професионални услуги, търговия на дребно, производство и телекомуникации: те ще заемат повече от 60% от всички разходи за изкуствен интелект на европейския пазар през 2023 г. По-специално, банковите AI услуги ще донесат 15,7% от приходите, професионалните услуги – 11,2%, търговията на дребно – 10,9%, а на различните производства ще се паднат 18,3%.

Разходите за AI в други сектори, като здравеопазване, медии, лични и потребителски услуги и комунални услуги, ще бъдат по-ниски, но темповете на растеж ще надвишават средните за пазара.

Генеративните AI приложения движат развитието на индустрията. AI инструментите се разглеждат като средства за подобряване на оперативната ефективност и качеството на обслужване на клиентите, оптимизиране на ИТ, подобряване на сигурността, предотвратяване на атаки и т.н.Оригиналната статия ТУК