Екипите по мрежи и сигурност се сливат

Екипите по мрежи и сигурност се сливат


ИТ мениджърите вярват, че използването на една платформа за управление на мрежите и сигурността носи ползи във всички направления (снимка: CC0 Public Domain)

Повече от 80% от ИТ лидерите консолидират екипите по сигурността и по работата в мрежа или имат директива за подобряване на сътрудничеството, според нови данни. 75% от ИТ мениджърите вярват, че използването на една платформа и за двете цели ще осигури ползи във всички направления.

Очевидно ръководителите на ИТ дейностите все повече очакват екипите им за мрежи и за сигурност да работят заедно в по-тясно сътрудничество, според проучване от доставчика на платформа за защитен достъп (SASE) Cato Networks. В идеалния случай тимовете следва напълно да се интегрират.

Двете задачи не могат да се разделят

Проучването на Cato се базира на мненията на 1694 ИТ лидери от цял свят. На въпроса как тяхната организация разделя отговорностите по управление на мрежата и по сигурността, близо 24% от респондентите посочват, че въпросните задължения не могат да се разделят и вече се изпълняват от един и същи екип.

Проучването също така подчертава, че трудностите при сътрудничеството между двата вида екипи не са новост – и че тези предизвикателства продължават. Около 48% от респондентите съобщават за случайни проблеми или откровени „войни“ между отделите по сигурността и по управлението на мрежите. Това навярно обяснява защо ръководителите на ИТ дейностите се стремят да обединят въпросните звена.

Единна, унифицирана платформа

В този процес на конвергенция двата вида отдели предпочитат да използват единна, унифицирана платформа за съответните си роли. Въпреки че малко над две трети (68%) от фирмите заявяват, че в момента използват различни платформи за управление на сигурността и на мрежите, тази картина вероятно ще се промени. Причината – 76% от анкетираните смятат, че използването на една платформа и за двете цели ще подобри сътрудничество между екипите и съвместната им дейност.

Що се отнася до формирането на комисии за подбор на платформи за защитен достъп, 47% от респондентите посочват, че това следва да е „проект на екипа за сигурност с участието на мрежовия екип, ако е необходимо“. Други 39% казват обратното. За тях подобен проект следва да се води от „мрежарите“ и да включва екипа по сигурността, който да проверява доставчиците.

Една и съща крайна цел

„Конвергенцията на мрежови екипи и екипите по сигурността в организациите вече не е нещо, за което „ще мислим после“. То е действие, което ИТ лидерите възприемат и прилагат“, казва Еял Вебер-Звик, вицепрезидент по продуктовия маркетинг и стратегическите партньорства в Cato Networks. По думите му, това се налага заради стремежа да справяне с модерните киберзаплахи, които са все по-изпипани: по-изобретателни, по-ловко организирани, по-добре премерени и прицелени.

Работата на мрежите и сигурността в крайна сметка имат една и съща крайна цел – бизнесът да продължава да работи и да поднася на пазара своите продукти или услуги. За някои ИТ лидери това е естествено развитие, което отдавна трябва да бъде осъзнато.

Сливането на екипите позволява да се идентифицират и обезвредят потенциалните „задни вратички“, които могат да възникнат от промени по мрежите, та било то и минимални. Могат да се идентифицират оперативни проблеми в промените в сигурността много по-бързо, защото експертите по сигурността и колегите им мрежови специалисти работят като едно цяло, следвайки главната, обща цел на организацията.Оригиналната статия ТУК