За 6 години AI ще утрои капацитета на центровете за данни


Хиперскейлърите оперират близо 1000 центъра за данни в момента
(снимка: CC0 Public Domain)

Развитието на изкуствения интелект ще доведе до утрояване на капацитета на центровете за данни от хипермащаб през следващите 6 години, прогнозира изследователската компания Synergy Research Group.

Въпреки че критичните натоварвания на хиперскейлърите нарастват от дълго време, развитието на AI технологиите даде на индустрията допълнителен тласък и скоро ще изисква значително по-производителни центрове за данни, отбелязва докладът.

Тъй като средното натоварване на отделните центрове за данни се увеличава, броят им ще се увеличи, а съществуващите съоръжения ще бъдат модернизирани. В резултат на това общият капацитет ще се увеличи приблизително 3 пъти в рамките на 6 години, твърди Synergy.

Изследването се основава на оценка на зоните и дейностите на центровете за данни на 19 от най-големите компании за облачни и интернет услуги. Тези доставчици отговарят на критериите на Synergy за хиперскейлъри, предоставящи SaaS, IaaS или PaaS, услуги за търсене, социални мрежи, игри и платформи за електронна търговия.

Към средата на 2023 г. компаниите, обхванати в доклада, са управлявали 926 центъра за данни по целия свят. Известни са плановете им за изграждане на още 427 съоръжения, на които се базират прогнозите на Synergy.

Спецификите може да варират в отделните региони, но като цяло общият брой на центровете за данни се е удвоил през последните пет години. В същото време въздействието на AI сферата се крие преди всичко не във факта, че броят на центровете за данни нараства и ще нараства с около сто на година, а в увеличаване на потреблението на енергия от тези съоръжения.

Тъй като броят на ускорителите в центровете за данни от хипермащаб продължава да расте, за да посрещне нуждите на AI системите, плътността на мощност в съществуващите съоръжения също трябва да се увеличи, което в бъдеще ще накара хиперскейлърите да преразгледат архитектурата на своите центрове за данни и плановете за въвеждането в експлоатация на нови мощности.Оригиналната статия ТУК