ИТ лидерите разширяват екипите си в България


Над половината (52%) от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните си екипи през следващата година, според глобално проучване на Equinix, което обобщава мненията на 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и ЕМЕА.

Достъпът до кадри вече е въпрос от критическо значение във всички сектори, казва Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix (снимка: Equinix)

Около една четвърт (24%) от анкетираните у нас имат готовност да увеличат с между 10% и 25% екипите си през следващите 12 месеца, сочат данните от проучването, фокусирано върху предизвикателствата и възможностите, които ИТ лидерите срещат при внедряване на иновативни технологични стратегии.

Изследването очертава по-голяма тенденция, наблюдавана както в страната, така и в целия свят, в последните няколко години. Според проучването, 52% от вземащите решения в сферата на ИТ в България и 57% в глобален план са посочили, че екипите им се са увеличили в последните 2 години. Междувременно едва 5% от дигиталните лидери в страната и 12% в глобален план очакват намаляване на размера на екипите в следващата година.

Според резултатите от проучването, ИТ техническите умения (41%), разработката на софтуер за сигурност (32%) и анализът на данни (30%) са сред основните области в България, в които се очаква да постъпят нови служители или вече са постъпили такива.

Същевременно недостигът на ИТ кадри (63%) е посочен като третата най-голяма заплаха за успеха на бизнеса. Пред него са само пробивите в сигурността и изтичането на данни (70%), както и кибератаките (69%).

Що се отнася до предизвикателствата, свързани с уменията в технологичния сектор на страната, водещо е задържането на служителите (51%). Респодентите посочват също така и скоростта на трансформацията на технологичния сектор (44%), липсата на кадри (42%) и кандидатите за работа с неправилен набор от умения (34%).

„Технологичните екипи са поставени пред нарастващо напрежение да отговорят на бизнес стратегиите, докато служителите се опитват да са в крак с технологичната трансформация. Достъпът до кадри вече е въпрос от критическо значение във всички сектори и може да е определящ фактор за това дали дадена компания ще достигне нови пазари или не”, коментира Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix.

По нейните думи, все по-често се налага на организациите за управление на човешки ресурси да са гъвкави и да поставят фокус върху растежа, за да могат да предлагат динамични решения. „Нов подход за достигане дo и подпомагане на служителите може да се окаже конкурентно предимство”, допълни тя.

Резултатите от проучването са в подкрепа на мнението, че търсенето на квалифицирани специалисти в технологичния сектор е задминало тяхното предлагане. Това предизвикателство се усложнява от стремежа на технологичните компании да насърчават многообразието и приобщаването в екипите, което води до осезаем недостиг на таланти в ИТ сферата.

За да отговори на тези проблеми, Equinix положи началото на Фондацията на Equinix през септември 2022 г., която си партнира с различни организации в посока ускоряване на дигиталното включване – от осигуряване на достъп до технологии и свързаност до развиване на уменията, нужни за кариера в технологичния сектор. По този начин Equinix се стреми да затвори дигиталното разделение и в резултат на това да култивира стабилен приток от таланти.

Фондацията на Equinix осигурява финансиране за неправителствени организации, социални предприятия и образователни институции, които работят за ускоряване на дигиталното включване, подготовка на лица от различни възрасти и с различен произход за успех в днешния дигитален свят.Оригиналната статия ТУК