Потребителите на генеративeн AI – между изкушението и страха


Приблизително един от всеки петима, изпробвали генеративен AI за работа, е получил “оскърбителен” резултат (снимка: CC0 Public Domain)

Потребителите, които използват генеративни AI алгоритми, имат редица притеснения. Основно сред тях е това за поверителността, неприкосновеността. Не по-малко са тревогите относно проблемите с авторски права и изкривяванията на съдържанието, генерирано от AI механизмите, разкри ново проучване.

90% от респондентите в анкетата са загрижени, че че има изкривявания и пристрастия, които могат да повлияят на точността, интонацията на генерираното съдържание или неговата уместност. Близо половината (47%) разкриват, че са имали случаи, в които са получили резултат, който те намират за не-безпристрастен, според изследването на Applause, доставчик на решения за тестване и цифрово качество. Докато други 18% от респондентите са получили отговори, които намират за оскърбителни.

Сериозна загриженост

Поверителността на данните е обект на сериозна загриженост. Повече от две трети (69%) от анкетираните заявяват, че е важно неприкосновеността да се има предвид при разработването на нови AI технологии. Почти толкова са и анкетираните, които смятат (67%), че повечето генеративни AI услуги по някакъв начин нарушават неприкосновеността на данните.

Проучването разкрива и опасения за нарушаване на авторските права. 91% споделят загриженост, че съдържанието, създадено с помощта на генеративен AI, може да бъде в разрез с нечии авторски права и да нарушава защитата на интелектуалната собственост. Повече от третина (37%) пък споделят, че са виждали „халюцинации“ в AI. Така са наречени категоричните отговори, които обаче не изглеждат оправдани от данните, на които е базирано обучението в основата на алгоритъма.

Активно използване на AI

И все пак, въпреки многобройните притеснения, 79% от респондентите признават, че активно използват услуга за генериране на AI. Интересното е, че на въпроса кои генеративни AI услуги употребяват, респондентите посочват най-често ChatGPT. Той излиза на първо място, следван от Bing на второ място, Bard на трето и GitHub Copilot на четвърто.

Повече от половината (59%) казват, че на работните им места се поддържат генеративни AI услуги. Около 23% е делът на тези, които говорят за съществуванието на известни ограничения за използването на технологията на работното място.

От данните изглежда, че усвояването на тези механизми е малко по-слабо в Европа, където 72% от анкетираните активно използват генеративни AI услуги. Малко под половината (48%) заявяват, че на работното им място се поддържат генеративни AI услуги. Четвърт споделят, че работодателите им не поддържат използването на технологията. ChatGPT отново е лидер.

Технология в развитие

Като знак, че генеративният AI оказва значително влияние върху резултатите от чатботовете, проучването показва 30% намаление на недоволството от чатботовете – в сравнение с предишно проучване през март тази година. Този път само 21% са казали, че са или „донякъде“, или „изключително“ недоволни от използването на чатботове. Това е 30% намаление на дела на недоволните в сравнение с аналогично проучване през март.

„Както показва изследването, генеративните AI услуги стават все по-масово използвани, включително на работното място. Технологията може да бъде изключително полезна. Тя се прилага за изпълнение на различни задачи – от оценка на кандидатури за работа до писане на бизнес-договори или дори, както отговори един от нашите респонденти в проучването, за писане на електронна танцова музика. Но е важно да се признае, че технологията все още се развива. Предубеденото, некоректно и вредно съдържание е голямо препятствие, което трябва да бъде преодоляно“, казва Роб Мейсън, технически директор в Applause.

Инвестиции в стратегия

„За да подобрим AI, трябва да инвестираме в стратегии – по отношение на събиране на данни, обучение и тестване – за идентифициране на лошо съдържание и предприемане на стъпки за отстраняване на проблемите. Тестването на резултатите с реални хора осигурява обратната връзка, необходима за разбиране на тези тънкости“, допълва Мейсън.

Проведено през август 2023 г., проучването е събрало вижданията на повече от 3100 професионалисти в цифровото тестване на качеството от целия свят относно техния опит с използването на генеративни AI услуги. То е продължение на AI проучване Applause, публикувано през март тази година, което се съсредоточи върху потребителските настроения около гласови приложения, чатботове и ChatGPT.Оригиналната статия ТУК