Хардуерният бизнес ще остане над нулата тази година


Продажбите на хардуер формират 1,03% от БВП на страната, по данни на CBN
(снимка: TechNews.bg / от АСБИС Академия)

Българската икономика ще избегне рецесията, а хардуерният пазар ще нарасне, макар и само с 1% през 2023 година, прогнозира Людмил Стойчев, управляващ съдружник в анализаторската компания CBN. Той говори пред аудиторията на АСБИС Академия, която тази година се проведе в х-л Кашмир, Велинград с участието на водещи световни брандове и ИКТ дилъри в страната. Събитието съвпадна с 25-тата годишнина на дистрибутора АСБИС.

“През първото полугодие държавата се движи добре. БВП е 82 млрд. лв., което е 14% ръст, при среден 7% за ЕС 27. За последните 2 години ръстът на БВП е колкото за предходните 10”, коментира Стойчев.

Докато промишлеността и търговията вървят надолу, съответно с 25% и 6% спад за второто тримесечие, услугите държат бюджета на високо ниво, сочи анализът на CBN.

Има добре развиващи се сектори, вкл. ресторантьорство, хотелиерство, разработка на софтуер и други, от коrто ИКТ фирмите могат да се възползват. Общо, клиентите на технологичния бизнес дават заплати в размер на 65 млрд. лв., като най-голям е ръстът в публичния сектор. 75 млрд. лв. са частните влогове, 40 млрд. лв. са влоговете на бизнеса, 260 млн. са потребителските ИКТ разходи.

В плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 3,16 млрд. лв. по четири програми за ИКТ в следващите години. 460 000 нови дигитални работни места се очакват в основните индустрии. Всичко това разкрива добри възможности за доставчиците на ИКТ у нас.

Същевременно, България е на последно място в ЕС по дигитализация. Само 15% от българите могат да работят с Excel, а 28% – с Word, което означава, че са необходими инвестиции в обучение, за да се преодолее цифровото изоставане на страната.

Що се отнася до дистрибуцията на хардуер, която бе във фокуса на АСБИС Академия, продажбите в този бизнес формират 1,03% от БВП на страната и бележат ръст от 4% през първото полугодие. Същевременно, през второто тримесечие е регистриран спад от 2% по данни на СBN.

“Слизаме надолу, но не всички – докато при мобилните компютри (-16%) и мониторите (-37%) има спад, пазарът на смартфони расте, обратно на световната тенденция”, коментира Людмил Стойчев.

Като цяло за годината, CBN очаква около 1% ръст в продажбите на хардуер. Маржовете ще намалеят, респ. натискът върху печалбите ще нарасне, предупреди анализаторът.

Пазарен сегмент с голям потенциал са фотоволтаиците, при които се наблюдава 42% ръст през второто тримесечие на годината. Този бизнес предлага отлични маржове и в него няма изявени лидери, заяви Людмил Стойчев.

Миксът на електроенергията на страната се променя драстично – в рамките на 180 дни са пуснати 1GW нови мощности от фотоволтаици, което е равносилно на един нов АЕЦ. “Сега е моментът да влезете в този бизнес”, посъветва дилърите мениджърът на CBN.Оригиналната статия ТУК