БЛС с пет предложения за бялата е-рецепта и предупреждения за протести и съдебни дела

БЛС с пет предложения за бялата е-рецепта и предупреждения за протести и съдебни дела


Пет стъпки за избягване на проблемите, свързани с бялата е-рецепта за антибиотици и противодиабетни медикаменти, предлагат от Българския лекарски съюз. При липса на спешни мерки пък от съсловната организация заплашват с протести и съдебни дела за защита правата на лекарите и пациентите.

Сред предложенията са паралелно използване на хартиена и е-рецепта за определен период от време, бързо въвеждане на дигитален регистър на всички медикаменти у нас, създаване на приложение за пациента с информация за лекарствените наличности в аптеките, спазване на нормативната уредба по отношение на генеричната замяна и законови промени за повишаване контрола при отпускането на лекарства.

„Вече пети ден наблюдаваме последиците и тоталния хаос, настъпил след въвеждането на задължителната електронна рецепта за антибиотици и лекарства за диабет“. Това отчитат от Българския лекарски съюз в нова позиция, свързана с бялата е-рецепта. 

Според съсловната организация въвеждането ѝ е довело до дискриминация на над 2/3 от лекарите в България, които не могат да изписват електронни рецепти, в това число и всички медици от едно от най-невралгичните звена в системата – Спешна помощ. От БЛС отчитат и огромен брой върнати пациенти от аптеките с неизпълнени рецепти с настояване за промяна на терапията и то под натиск. Сред причините за връщане са: липса на медикамента, неоткриване на рецептата в софтуера, несъвпадение с кодовете на лекарствата и др., посочват от там. Наблюдава се и натиск за промяна на терапията на пациента от страна на фармацевта, въпреки че това е право на лекаря в интерес на пациента, а не задължение, вменено му от фармацевта, казват от БЛС. 

От издадени над 60 000 електронни рецепти за по-малко от 4 дни, при анулирани 5000, в НЗИС има данни за попълнено пациентско досие за около 30 000 рецепти, отчитат още от там. 

„Българският лекарски съюз подкрепя дигитализацията, включително и въвеждането на електронната рецепта като водещо средство за предписване на медикаменти, но нека за всички е ясно, че с електронната рецепта дигитализацията в здравеопазването не се изчерпва.

Всички знаем предимствата й, те са такива, каквито носи всеки нов дигитален инструмент, когато е въведен правилно. Настоящата ситуация обаче е различна. Бяха нужни по-малко от 5 дни, за да се убеди цялото общество в провала на начина на въвеждане на задължителната електронна рецепта за антибиотици и лекарства за диабет“, коментират от съсловната организация на лекарите.  

Ето и подробно разписаните предложения на БЛС, които според тях ще избегнат описаните проблеми:

  • За решаване на проблема с дискриминацията на лекарите: въвеждане на паралелно използване на хартиена и електронна рецепта за определен период от време. През този период хартиената рецепта задължително да се качва от фармацевта в НЗИС и да се съхранява след изпълнението й, подписана от пациента, с цел пълнота на досието на пациента и гарантиране на контрола при отпускане. Право на всеки лекар и неговият пациент е да решат хартиена или електронна рецепта да бъде издадена. 

  • За да не се лутат пациентите и да не бъдат връщани при лекарите: Максимално бързо въвеждане на достъпен, дигитален регистър на всички медикаменти, разпространявани на територията на Р България с отчитане в реално време на тяхната наличност в аптечната мрежа. 
  • Създаване на дигитално (интерактивно) приложение за пациентите, което да предоставя информация за наличностите на медикаментите в аптеките.  
  • Строго спазване на Чл. 34. от Наредба № 4 за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, който ясно регламентира: „…когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица; 2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт. (2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър- фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея. 
  • Законови промени с цел повишаване на контрола при отпускане на медикаменти, както и гарантиране на правото на информираност на пациента за най-евтината алтернатива за лечение още на територията на лекарския кабинет. 

„Считаме, че отговорните институции трябва да предприемат спешни действия за разрешаване на проблема, в противен случай си запазваме правото на протестни действия и възможността да защитим правата на лекарите и пациентите по съдебен път“, заявяват в заключение от съсловната организация. 
Оригиналната статия ТУК