България – в топ 5 на ЕС по извършване на ангиопластика

България – в топ 5 на ЕС по извършване на ангиопластика


Процедурите се увеличават в повечето страни от ЕС

Сърдечносъдовите заболявания са основната причина за смърт в ЕС. През 2020 г. заболяванията на кръвоносната система са причина за 1,7 милиона смъртни случая, което се равнява на 32,7% от всички смъртни случаи в ЕС. Това отчитат от европейската статистическа служба Евростат.

От там съобщават още данни, според които една от най-честите лечебни процедури, свързани със сърдечносъдови заболявания, е транслуминалната коронарна ангиопластика – нехирургична и минимално инвазивна процедура, използвана за лечение на блокирани или стеснени коронарни артерии (основните кръвоносни съдове, захранващи сърцето).

През 2021 г. са извършени 1,1 млн. процедури за транслуминална коронарна ангиопластика в 25 държави от ЕС, за които има налични данни. Хърватия отчита най-високото съотношение на процедурите по ангиопластика през тази година, с 553 процедури на 100 000 жители. На второ място е Германия с 390, следвана от Латвия (328), Австрия (324) и България (303).

Тази процедура е най-малко разпространена в Португалия, където се провежда 100 пъти на 100 000 жители. Сравнително ниски коефициенти са отчетени и в Люксембург (113), Румъния (115), Испания (124) и Ирландия (154).

Във всички страни от ЕС ангиопластиките са по-често използвани за лечение на сърдечносъдови заболявания, отколкото байпасите, като при 24 държави от ЕС с налични данни ангиопластиките са средно с 204 повече, отколкото байпасите. Словакия няма налични данни за ангиопластики, но все пак е изпълнила по-малко байпаси през 2021 г., отколкото през 2016 г.: съответно 36 на 100 000 души срещу 55.

Почти две трети (16) от 25-те държави от ЕС, за които има налични данни, отчитат увеличение на съотношението на процедурите по ангиопластика между 2016 г. и 2021 г., показват още данните на Евростат. Хърватия регистрира най-голямо увеличение през 2021 г. в сравнение с 2016 г. – със 199 процедури на 100 000 души повече (общо 354 процедури). Кипър и България също отбелязват значително увеличение, с +130 и +112 процедури през 2021 г. (266 и 304).

Обратно, почти една трета от страните от ЕС съобщават за намаляване на процедурите за ангиопластика. Люксембург регистрира най-голям спад (-31) между 2016 г. и 2021 г. (113), следван от Унгария (-29) и Дания (-28).
Оригиналната статия ТУК