Варна обяви допълнителен прием по две специалности


Поради интерес от страна на кандидат-студенти и увеличения брой приемани студенти за учебната 2023/2024 г. за обучение срещу заплащане, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава нова възможност за кандидатстване по две магистърски програми към Факултет „Фармация“, съобщиха от висшето училище.

Желаещите могат да кандидатстват по специалностите „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“, като изискването е да имат придобито висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“, уточняват от там.

Специфичните условия за кандидатстване за двете специалности, съдържанието на учебните планове по дисциплини и семестри, както и годишните такси за обучение са публикувани на сайта на университета.

Обучението се провежда в задочна форма и е с продължителност 2 учебни години – 4 семестъра. За участие в класирането не се изисква полагането на приемен изпит. То се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: среден успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование, като максималният бал е 12,00.

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 31 октомври 2023 г. включително, посочват още от университета.

От МУ – Варна отбелязват също така, че онлайн подаването на документите е удобна и безплатна опция, от която кандидатите могат да се възползват 24 часа в денонощието, а заплащането на таксата за кандидатстване от 50 лв. може да се направи и чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easypay.
Оригиналната статия ТУК