В УМБАЛ „Софиямед“ прилагат иновативно лечение на хронична болка

В УМБАЛ „Софиямед“ прилагат иновативно лечение на хронична болка


Уъркшоп за ултразвуково навигирана криоаналгезия на периферни нерви при хронична и остра болка се проведе в лечебното заведение

Специализиран уъркшоп за ултразвуково навигирана криоаналгезия на периферни нерви при пациенти с остра и хронична болка се проведе вчера в УМБАЛ „Софиямед“. Домакин бе Центърът по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия, а специално по повода в България пристигна д-р Игор Филиповски – председател и учредител на Асоциaцията по ултразвуково навигирана крионевролиза (Society for Ultrasound Guided Cryoneurolysis (ISUGC)) и собственик и управител на Крио Център Копенхаген. Това съобщиха от лечебното заведение.

В уъркшопa, който включваше теоретично и практическо обучение, д-р Филиповски и представители на фирмата производител на апаратурата METRUM CryoFlex, чиито изключителен представител и вносител за България е „ВИ ЕНД ДИ Сървисис“ ООД представиха метода криоаналгезия (крионевролиза) на периферни нерви под ехографски контрол.

Широко използван в САЩ и в специализирани Европейски центрове в Дания, Норвегия, Швейцария, Германия, Белгия и др., методът до момента се прилага успешно и в УМБАЛ „Софиямед“ и специализирания Център по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия при пациенти, но чрез пряк интраоперативен достъп.

По време на уъркшопа бяха демонстрирани първите в света ултра високочестотни портативни безжични ехографски апарати на фирма CLARIUS – Canada със съдействието на ексклузивния представител на фирмата в страната ни- MEDICAL България.

Специалистите, включили се в уъркшопa от цялата страна, сред които анестезиолози, хирурзи, ортопеди, гръдни хирурзи, невролози и др., получиха и сертификат, a достъп до иновативното лечение получиха 10 пациенти с различни заболявания, въз основа на които страдат от хронична болка.

Провеждането на уъркшопа на територията на лечебното заведение е поредно признание за неговия екип, който до момента чрез интраоперативно приложение на метода криоаналгезия е излекувал от хронична болка над 20 пациенти.

„Основната цел на обучението на колегите в България е повече специалисти в страната да могат да прилагат метода, както и да продължи успешния обмен, комуникация и съвместна работа между лекарите по различни специалности и асоциациите ни в Европа“, коментира д-р Филиповски.

Той ще презентира възможностите за лечение на болката чрез криоаналгезия и по време на Европейски конгрес по превенция на травмите на ръката с международно участие, на който България е домакин за първи път и който се провежда успоредно с VII-ми Национален конгрес по хирургия на ръка от 19 до 22-ри октомври в гр. Пловдив. Той се организира от Дружеството по хирургия на ръка – България, чийто президент е проф. д-р Маргарита Кътева, д.н.м. – водещ специалист от УМБАЛ „Софиямед“ и ръководител на Центъра за хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в лечебното заведение.

Лечението за облекчаване на остра и хронична болка чрез крионевролиза се осъществява посредством прекъсване на сетивните функции в структури от нервните клетки (техните аксони), отговарящи за провеждането на импулса на болката.

Интервенцията се предшества от  оценка на интензивността на болката по Визуално-аналогова скала (VAS) с последващ диагностичен блок на мястото на страданието. Ако при пациента се установи над 50% повлияване на болката по визуално-аналогова скала, той е показан за криоаналгезия или радиофреквентна аблация. Част от пациентите, страдащи от хронична болка, не желаят да се подлагат на оперативно лечение за отстраняване на причината поради страх или медицински показания. Единствената опция за тях е именно криоаналгезията. Процедурата е изключително щадяща, извършва се под локална анестезия в амбулаторни условия, като подобрява значително качеството на живот на пациенти с хронична болка, предизвикана от дегенеративно неврологично заболяване или придобита в следствие на онкологична диагноза, след травма или след операция. Лечението е етиологично, а не патогенетично. След прилагане на криоаналгезията (крионевролиза) сетивността на блокирания чрез замразяване нерв се възстановява след около три месеца, като болката изчезва за период от шест месеца до година, година и половина. Тогава процедурата може отново да бъде извършена. При  част от пациентите обаче е възможно болката въобще да не се появи отново.
Оригиналната статия ТУК