Германската посланичка се запозна с обучението в МУ – Пловдив


Посланикът на Федерална република Германия в България Н. Пр. г-жа Ирене Планк беше на визита в Медицински университет – Пловдив, придружена от г-н Мориц Зайлер – икономическо аташе към посолството на Германия в София, съобщават от висшето учебно заведение.

Това е първата официална визита в МУ – Пловдив на Н. Пр. г-жа Ирене Планк с цел да се запознае с ръководството на университета и със студентите от Германия, обучаващи се в него. Срещата с ръководството на вуза премина в конструктивен дух и приятелска атмосфера, казват от там.

Проф. Мариана Мурджева – ректор на МУ – Пловдив, проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор „Учебни дейности“, и проф. д-р Донка Димитрова – главен секретар, представиха университета и споделиха с гостите прекрасните впечатления на всички преподаватели от немските студенти, от тяхното постоянство, мотивация и дисциплинираност. Н. Пр. г-жа Ирене Планк беше впечатлена от представянето на МУ – Пловдив и прояви интерес към спецификите на обучението на студентите от Германия.

В дискусията членове на ректорското ръководство засегнаха предимствата, които дава обучението в университета, като предоставя усвояване на клинични познания и възможност за работа с реални пациенти и така ги подготвя за бъдещата им професионална реализация. Обсъдиха се различията в здравните системи на двете държави, разгледани бяха различни аспекти от двустранните мобилности и перспективите за сътрудничество с немските университети и университетски болници, които дават реална възможност на немските студенти да проведат стаж в здравни институции в Германия по време на следването си.

Проф. Ани Белчева от своя страна подчерта, че поради различията между здравните системи и регулации на двете страни, студентите биват насърчавани да се възползват от възможността да вземат участие в обмени по програма „Еразъм+” и междуинституционални споразумения за сътрудничество и да се запознаят със спецификата на здравната система в Германия.

Проф. Мурджева обърна внимание, че за да се съхрани връзката със завършващите студенти, активна роля играе Алумни клубът на МУ – Пловдив, чрез който студентите ще могат да запазят принадлежността си към своя университет и да се проследи тяхната професионална реализация.

След срещата с ръководството Н. Пр. г-жа Ирене Мария Планк проведе активна среща с представители на студентската общност от Германия в МУ – Пловдив.
Оригиналната статия ТУК