Двудневен семинар в областта на невронауката се проведе в МУ-Пловдив


В Научния институт към Медицински университет – Пловдив се проведе двудневен семинар в областта на невронауката, съобщават от вуза.

Първият ден беше практически насочен с обучения в две направления. Едното беше на тема „Машинно обучение и номотетични мрежи”. Д-р Кхериф и проф. Мес проведоха работен семинар на тема „Методи за машинно обучение за комбиниран анализ на структурни и функционални невроизобразяващи данни”. Второто направление беше „Мултимодални изображения и интегриране на данни”. Проф. Брамбила и Елеонора Маджиони работиха с група преподаватели и студенти като представиха както теоретичната рамка,  така и методическото изпълнение на Мултимодалните изображения и интегрирането на данни.

През втория ден в конференцията се включиха освен представителите на партньорските организации, така и над 40 преподаватели и студенти от МУ-Пловдив.

Проф. Дроздстой Стоянов направи официално представяне на проекта, партньорите и резултатите. Проф. Богдан Драгански запозна аудиторията с „Изчислителната анатомия  отвъд мозъчната морфометрия”. Проф. Паоло Брамбила говори на тема „Мултимодална интеграция в психиатрията: Клиничен потенциал и предизвикателства”. Презентацията на проф. Мес беше „Използването на изследователски и диагностични алгоритмични правила за оценка на рецидивите на заболяването и основните характеристики на разстройството на настроението”. Проф. Клаус Лам се включи от Виена с дистанционно представяне на „Прокарване на пътя към изчислителни биомаркери за психични разстройства”

След всяка една презентация имаше множество въпроси от страна на аудиторията, голяма част от която български и чуждестранни студенти, с интерес в областта на психиатрията.

Заключителният семинар е по проект “Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience – DIP Neuroscience”, финансиран по Национална програма „Европейски научни мрежи” чрез Споразумение № Д01-284/06.10.2020. Стойността на финансирането по този проект е 782 280 лв.

В срещата участваха представители на партньорите по проекта. МУ-Пловдив, като водещ партньор и домакин на срещата, беше представен от акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, доц. д-р Севдалина Кандиларова, д-р Росица Паунова, д-р Кристина Стоянова и проф. Майкъл Мес. Проф. Паоло Брамбила и Елеонора Маджиони участваха от името на University of Milan, проф. Клаус Лам от University of Vienna, д-р Ферат Кхериф и проф. Богдан Драгански от Canton of Vaud University Hospital.

В рамките на трите години, през които беше осъществен Проект DIP Neuroscience, за постигане на научните цели и трансфера на знания бяха проведени няколко обучения, индивидуални мобилности и експертни посещения. Разработени бяха съвместни проучвания и публикации за споделяне на резултатите от сътрудничеството.

Като финал на проекта беше отчетен повишаване капацитета на изследователите  в Комплекса по транслационна невронаука  и увеличен интерес от страна на преподавателите, занимаващи се с невроимунология и невроизобразяване, както  и от страна на студентите в МУ-Пловдив.
Оригиналната статия ТУК