Десет критерия що е „приоритетна болница“ определя МЗ


Десет критерия, по които да се класифицират болниците като приоритетни, за да получат допълнително финансиране, предлага Министерството на здравеопазването.

Критериите са разписани с предложения за допълнение на Наредбата за достъпа до медицинска помощ, публикувани на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

Сред тях са съответното лечебно заведение да е многопрофилна болница за активно лечение, да има структури в поне три от четирите направления – терапевтични, хирургични, АГ и педиатрични, като поне 80% от тях са с второ или трето ниво на компетентност, както и да има договор с НЗОК за дейности, изпълнявани в тези структури.

Приоритетните болници също така трябва да имат действащо спешно отделение, структури, които са единствени за съответния район на планиране или пък дейности, за които са единствен изпълнител на тази територия. Те трябва да имат още структура по съдебна медицина и деонтология, по трансфузионна хематология, по инфекциозни болести, както и структура за дългосрочна грижа и ТЕЛК.

Ако дадено лечебно заведение няма кръвен център и инфекциозно, нито пък структура за дългосрочна грижа и ТЕЛК, за да бъде приоритетно, то трябва вместо това да има експертен център за рядко заболяване, както и структура за трансплантация, гласят критериите.

Сред тях е още изискването болницата да има поне 10% свободни спешни легла 24 часа в денонощието във всяка своя структура с изключение на онкозвената.

Очакваният ефект от финансирането на приоритетни болници ще бъде осигуряване на по-добър достъп на населението до комплексно болнично медицинско обслужване, включително на тежки и усложнени случаи, казва министърът в доклада си.

С всички критерии, заложени в проектонаредбата, можете да се запознаете тук, а с доклада на министъра – тук.
Оригиналната статия ТУК