Дискусия за ролята на пом.-фармацевта бе проведена в Медицинския колеж във Варна


Дискусия със студенти на тема „Роля на помощник-фармацевта в съвременното здравеопазване“ бе проведена по инициатива на учебен сектор „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж – Варна. Това съобщават от Медицинския университет в града. По време на дискусията бе разгледана ролята на помощник-фармацевта в контекста на Кодекса за професионална етика на помощник-фармацевтите и Национална здравна стратегия 2030.

Няколко са насоките  за активно участие на помощник-фармацевта при осъществяване на дейности с цел опазване на общественото здраве. Това са превенция на заболяванията, което може да се счита за ключов фактор за намаляване използването на лекарствени продукти и същевременно за гарантиране на високо равнище на закрила на човешкото здраве; профилактика на болестите, като част от здравната и лекарствена политика; даване на указания на пациентите за правилно съхранение и проследяване срока на годност на закупените от тях лекарствени продукти; предоставянето на лекарствена и здравна информация на пациентите съобразно техните компетенции и стриктно спазвайки законодателството на Република България, включително за поява на странични или нежелани реакции и лекарствени и други взаимодействия.

Екстемпоралните лекарствени форми бяха разгледани като част от персонализираната медицина, тъй като те предоставят значителни предимства от гледна точка на индивидуализиране на терапията, ориентирани са изцяло към конкретния пациент и неговото специфично заболяване и предоставят възможност за прецизно дозиране, особено при деца и възрастни пациенти над 65 год.

В дискусията участваха студенти и преподаватели от Учебен сектор „Помощник- фармацевт“. Поканени бяха и представители на бизнеса, които запознаха присъстващите със спецификата на работа в болнична аптека и медицинско представителство.

Събитието бе организирана по повод Световния ден на фармацевта 25 септември, който се отбелязва от 2009 г. с решение на Международната федерация на фармацевтите /FIP/. През 2023 г. събитията преминаха под мотото „Фармацевтите укрепват здравните системи“. 
Оригиналната статия ТУК