Днес 50 бъдещи медсестри прекрачиха прага на Националната спортна академия


Днес 50 бъдещи медицински сестри прекрачиха прага на Националната спортна академия (НСА), съобщиха от висшето училище, което приема първия си випуск студенти за обучение по тази професия.

Бройките, отпуснати по държавна поръчка, са изцяло запълнени, сред първокурсниците има и няколко момчета, допълниха от НСА.

Обучението по специалността медицинска сестра е новост за академията, но стъпва на базата на над 70-годишни традиции в друга медицинска професия – кинезитерапията. В тази област спортната академия има изградена школа и преподаватели с опит, които ще бъдат полезни и на бъдещите медсестри.

Освен тях в преподаването са ангажирани и други преподаватели по различни дисциплини, а на базата на сключен договор главната и зам.-главната сестри на голяма университетска болница ще бъдат ангажирани пряко с подготовката на студентите, основно с практическия аспект на обучението им.

Отличниците ще получават стипендии от болницата по време на следването, а най-добре представилите се ще могат да намерят и професионална реализация в нея след дипломирането си, припомниха от НСА.
Оригиналната статия ТУК