Добавят три редки заболявания в Наредбата за диспансеризациите


Три редки заболявания са добавени в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията, става ясно от публикувания на сайта на МЗ проект за изменение на Наредбата.

Това са Остра чернодробна порфирия, Транстиретин-свързана амилоидоза с нормална последователност и Първична хипероксалурия. С проекта се предвижда ред за диспансерно наблюдение в лечебни заведения за болнична помощ, в които има познания и капацитет за обслужване на лица със съответното рядко заболяване.

С него също така се регламентира и възможността пациенти с повече от едно сърдечно заболяване да могат да бъдат наблюдавани от специалист по кардиология, а не само от общопрактикуващ лекар. На настоящия етап с наредбата е регламентирано, че когато пациентът е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент да подлежи на диспансерно наблюдение за всички заболявания изцяло от ОПЛ. С проекта се дава възможност при пациенти със стенокардия, стар инфаркт на миокарда, митрална (клапна) инсуфициенция, митрален (клапен) пролапс, неревматична митрална (клапна) стеноза, други неревматични болести на митралната клапа, неревматични болести на аортната клапа, други болести на аортната клапа, неревматични болести на трикуспидалната клапа, болести на пулмоналната клапа, ендокардит застойна сърдечна недостатъчност и лявокамерна недостатъчност пациентът да може да избере за диспансеризиращ лекар специалист по кардиология.

Предвид факта, че част от предложените нови дейности са свързани с разширяване на обхвата дейности в пакета на НЗОК, влизането в сила на наредбата определя необходимост за тях да бъдат предвидени финансови средства в Закона за бюджета на НЗОК от 2024 г., уточняват в мотивите си от МЗ.

Текста на проекта може да видите тук
Оригиналната статия ТУК