Държавата плаща следването на студенти при договор с болница


Държавата ще покрива разходите за обучение на 2264 студенти по важни за развитието на страната специалности, ако имат сключени договори с работодатели през академичната 2023/2024 година. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, информира правителствената пресслужба.

Такива договори със студенти могат да сключват 222 фирми, списък с които е утвърден от МС днес. Включените в списъка работодатели са предложени от 7 министри, като министърът на здравеопазването е предложил списък с болници от различни региони в страната – държавни и частни, със заявен недостиг на медицински специалисти.

Дружествата ще осигуряват стаж на студентите по съответната специалност и ще им гарантират работно място след завършването. Бъдещите висшисти от своя страна се задължават да работят във фирмите, след като се дипломират.

Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото и да се стимулира обучението по приоритетни за страната специалности, по които има недостиг на висококвалифицирани кадри, уточняват от МС. За академичната 2023/2024 година са определени 153 такива специалности, предимно от областите ,,Технически науки“ и „Здравеопазване и спорт“.
Оригиналната статия ТУК