Има сериозен риск за системата, ако се приеме неконтролираното генерично заместване

Има сериозен риск за системата, ако се приеме неконтролираното генерично заместване


В България генеричното заместване не може да бъде механизъм за спестяване на публични средства поради въведеното още през 2009 г. вътрешно рефериране в ПЛС, чрез което се постига пълна оптимизация на публичните разходи в групите с генерични лекарствени продукти заплащани от НЗОК за домашно лечение.

Това се казва в позиция на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) относно спора между лекари и фармацевти за възможността при недостиг на определен предписан медикамент, фармацевтът да може да го замени с наличен в аптеката генерик.

„Контролирано генеричното заместване е мярка, използвана от много държави в ЕС за намаляване на публичните разходи. Генеричното заместване в тези държави се прилага контролирано и е със съгласието на лекаря и пациента, като се предлага най-изгодният финансово генеричен лекарствен продукт. Предвид съществуващата от 2009 г. до момента система на ценообразуване и реимбурсиране, ако бъде въведено безконтролно заместване, то ще бъде не генерично, а фармацевтична замяна на ниво аптека. При неконтролираното генерично заместване, няма изискване да се поддържа наличност от всички лекарствени продукти и да се предлага най-изгодният като цена за пациента. Аптеките, които са и търговски дружества, имат търговски интерес да предлагат финансово изгодните за тях лекарствени продукти. При такъв вид заместване се загубва целесъобразността за пациента и остава само тази за аптеките. От друга страна фармацевтите ще започнат да налагат все по-високи изисквания за отстъпки към генеричните производители, които все по-трудно ще успяват да отговарят на завишените търговски условия, особено във време на множество кризи, и за кратко време ще напуснат българския пазар както отделни лекарствени продукти, така и цели генерични компании. Така много скоро фармацевтите ще бъдат лишени от широката възможност за замяна, до степен да няма какво да заместват и тази мярка ще се обърне срещу самите аптеки и пациенти“, се казва в позицията.

От Асоциацията подчертават, че по данни на IQVIA генеричното заместване, широко застъпено в Германия, не само не е предпазило страната, а е довело до липса на над 87% генерични лекарствени продукти през зимата на 2022 г.

„Само силна конкуренция между много опериращи на пазара генерични компании, произвеждащи лекарствени продукти от една молекула, може да осигури наличие и да предотврати липсите или недостига на генерични лекарствени продукти в аптеките. БГФармА изразява силна тревога и определя като сериозен риск за системата на лекарствоснабдяването неконтролираното генерично заместване, което се предлага от БФС. В това отношение споделяме становището на БЛС по отношение изложените от тях условия за възможно обсъждане на контролирано генерично заместване“, се казва още в позицията на Асоциацията.

От БГФармА предлагат генерично заместване на ниво аптека да се извършва само след разрешение на предписващия лекар, тъй като така не се нарушава логиката и отговорността на лекаря за терапевтичния процес и лекарят може да проследи резултата от назначената терапия; да е налице действаща електронна система за проследяване и контрол на движението на лекарствените продукти до окончателното им отпускане на ниво аптека и отписването им от системата за верификация; лекуващият лекар да има дигитална възможност (наличие на съответен софтуер), да се информира относно наличността и цената при изписване на преценен от него лекарствен продукт и да информира пациента. „Ако фармацевтът има съгласието на лекаря за извършване на генерична замяна (контролирано генерично заместване), то това да се случи след съгласие на пациента, отразено в електронната форма и да е задължен да е осигурил и предложил най-изгодния като цена за пациента лекарствен продукт от съответния INN“, казват от БГФармА.

Генеричните фармацевтични производители са категорични, че е изключително важно да има поддържане и контрол на балансирана система от търговци на едро и на дребно според правилата на конкурентното законодателство. „В държавите, където има въведено контролирано генерично заместване, последното изпълнява икономическата логика за спестяване на финансов ресурс, която у нас извършва системата на Вътрешно ценово рефериране в подгрупите на отделните молекули-INN, действащо в ПЛС. Въвеждането на генеричното заместване няма да намали разходите на НЗОК и семейните бюджети за лекарства, а в близка перспектива може да ги увеличи. При настояване от страна на управляващите за въвеждане на генерично заместване, необходимо е да се обсъди премахване от ПЛС на вътрешното ценово рефериране. Финансовите експерти на различните отговорни и контролни органи, НЗОК и МФ, след обстоен анализ трябва да се произнесат кой механизъм ще е по-изгоден за контролиране разходите за лекарства за домашно лечение“, се казва още в позицията на генеричните производители.

Целия текст на позицията може да видите тук.
Оригиналната статия ТУК