Кабинетът прие Национална стратегия за детско здраве 2030


Министерският съвет взе решение за приемане на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 и на План за действие за изпълнение на Националната стратегия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Стратегията е първият отделен национален стратегически документ, който се фокусира върху грижата за детското здраве, като интегрална част от общата грижа за общественото здраве. Тя надгражда целите и детайлизира политиките в областта на детското здраве, залегнали в националните стратегически документи – Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Националната здравна стратегия 2030 и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Стратегията е разработена след оценка и анализ на здравното и демографско състояние по ключови показатели, включително на детската смъртност, както и на изпълнението на национални програми, свързани с подобряване на детското и юношеското здраве и педиатрични грижи в България.

За реализирането на целите са определени четири приоритета със съответни области на въздействие, както следва: ,,Насърчаване на здравословен начин на живот“, ,,Ефективна профилактика и превенция на заболяванията и уврежданията“, „Изграждане на интегрирана система за комплексна педиатрична грижа“ и „Развитие на човешките ресурси за детско здравеопазване“.

Конкретните мерки и дейности с индикатори и срокове за изпълнение са разписани в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 за периода 2023 – 2025 г., уточняват от МС.
Оригиналната статия ТУК