Катедрата по социална медицина на МУ – Варна с 60-годишен юбилей


С юбилейна среща Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването (КСМОЗ) на МУ – Варна ще отбележи 60-ата си годишнина, съобщават от вуза. Събитието ще се проведе на 4 октомври от 11.00 ч. в I-ва Аудитория на МУ-Варна. В документален филм ще бъде представена историята на Катедрата и ще бъдат почетени личностите, допринесли за създаването, развитието, постиженията и утвърждаването й през годините. На тържественото събитие ще бъдат отличени изявени преподаватели на катедрата през годините, както и институции, с които КСМОЗ осъществява  дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Историята на КСМОЗ започва през 1963 г. Нейни ръководители са и. д. проф. д-р Владимир Бояджиев (1963-1974), проф. д-р Иванка Николаева (1975-1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980-1988), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988-2000), доц. д-р Стоянка Попова (2000-2002), доц. Искра Мирчева (2003-2019) и доц. д-р Наталия Ушева – от 2019 г. Първите десет години от развитието са посветени на организацията на учебния процес, на първите научни изследвания и курсове по следдипломна квалификация. Научноизследователската дейност е свързана с актуални здравни и социални проблеми на обществото. 

През 90-те години изследователската работа е фокусирана върху здравето на населението в период на социално-икономически преход. Разширяват се епидемиологичните проучвания върху социалнозначимите заболявания и приложението на нови информационни технологии. Сред приоритетите в научната работа са здравните неравенства; епидемиологията на социалнозначимите заболявания; промоцията на здравето; здравната политика; организацията и  качеството в здравеопазването и др. 

Катедрата е инициатор на първия в България международен TEMPUS проект (1991 г.) в здравеопазването, в рамките на който се осъществяват 15 дългосрочни и средносрочни специализации. Под ръководството или с участието на представители на Катедрата са осъществени над 30 национални и международни проекти и изследвания.

През 2001 г. Катедрата по социална медицина и биостатистика е приета за член на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) и разработва първата в България програма “Магистър по обществено здравеопазване”, която е международно призната и започва да се реализира в задочна форма от есента на 2001 г.

С развитието и разширяването на МУ – Варна се увеличават и водените от сътрудниците на Катедрата над 95 дисциплини във всички специалности на МУ – Варна, включително и в англоезичното обучение по медицина, дентална медицина, специалностите от ФОЗ, Медицински колеж Варна и филиалите на университета.  Сътрудниците от Катедрата са гост-преподаватели в чуждестранни висши училища във Франция, Великобритания, Турция и др. Преподавателите са самостоятелни или съавтори на над 90 учебници, учебни помагала и монографии.
Оригиналната статия ТУК