Лекарските асистенти ще могат да учат „Управление на здравни грижи“


Лекарските асистенти ще получат възможност да се обучават в специалността „Управление на здравни грижи“. Това предвиждат промени в единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователноквалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“.

Към момента по чисто технически причини тези специалисти нямат такава възможност: специалността „Лекарски асистент“ е създадена след обнародването на единните държавни изисквания за специалността „Управление на здравни грижи“ и затова не фигурира в наредбата сред изброените специалности, които дават достъп до това обучение.

„Професията „лекарски асистент“ е регулирана медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ и тя също следва да дава достъп до обучение по специалността „Управление на здравните грижи“, аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“. Съответно към момента лекарските асистенти са третирани по-неблагоприятно от останалите медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“, посочва в доклада си към предлаганите промени министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков.

Промени са предложени и по отношение на единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по други специалности, като с всички тях можете да се запознаете тук, а с доклада на министъра към тях – тук.
Оригиналната статия ТУК