МБАЛ Поморие със заплати в съответствие с КТД


МБАЛ Поморие е сред малкото болници в страната, която постигна въведените стандарти за определяне разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, съобщиха от общината. От септември 2023 г. основните месечни работни заплати в МБАЛ Поморие са в съответствие с договорените в Колективния трудов договор. Така възнаграждението на началник отделение е 2500 лв., на лекар – 2 000 лв., на старша медицинска сестра, акушерка или лаборант – 1600 лв., на медицинска сестра, акушерка или лаборант – 1500 лв., а на санитарите – 950 лв.

Това пише в докладна записка до кмета на община Поморие управителят на болницата д-р Кирил Хинов. По същия ред д-р Хинов уведоми и за извършени две проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ –  в МБАЛ Поморие и в Медицински център I – Поморие. И двете проверки са във връзка с подадени жалби от лекари, а заключението на проверяващата комисия е, че нарушения няма.

През последния месец бяха извършени проверки на МБАЛ и на Медицинския център от НАП, НОИ, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни и др., като нито една институция не установи нарушения, посочват от общината.
Оригиналната статия ТУК