МС прие плана за действие по програмата за майчиното и детско здраве

МС прие плана за действие по програмата за майчиното и детско здраве


Министерският съвет прие План за действие за периода 2024-2026 г. за изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030, съобщиха от правителствения пресцентър.  

Един от основните приоритети в плана е промоцията на здраве, като са предвидени дейности, свързани с повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата, здравословния начин на живот на подрастващите и младите хора, превенция на рисково поведение, свързано със здравето, както и дейности за подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и хронични заболявания.

Друг акцент в плана е осигуряване на устойчивост на дейността на 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ), които функционират във всички областни градове. В тях лекари, психолози и социални работници осигуряват консултативни и логистични дейности, свързани с организиране на комплексното медицинско наблюдение на деца с увреждания и хронични заболявания, бременни с повишен медицински риск, с патология на бременността или наличие на хронични заболявания и увреждания. Чрез ЗКЦ се финансират и изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

Чрез Плана ще се осигури и провеждането на неонаталния слухов скрининг, чиято цел е ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

Развитието на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания също е сред основните приоритети, като се предвижда да бъдат разкрити Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. В тях ще се осигурява лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и други с цел минимизиране на увреждането и на последствията от него още в ранна детска възраст, както и интегрирани здравно-социални услуги за децата с тежки увреждания, които имат потребност от постоянни медицински грижи. В част от центровете ще се осигури възможност за предоставяне на палиативни грижи за деца.

В Плана е предвидено и развитието на патронажни грижи, чрез които ще се предоставят домашни посещения за деца, свързани с консултиране, съвети и информация за здравословно отглеждане на децата, пълноценно хранене, здравословна и безопасна среда, ранно детско развитие и др.
Оригиналната статия ТУК