Надзорът утвърди бюджетите на болниците за септември и октомври


Близо 558 млн. лв. са бюджетите за болнична помощ за септември и октомври 2023 г. Те бяха утвърдени на вчерашното заседание на Надзорния съвет на Здравната каса, като за всеки от месеците сумата е по около 279 млн. лв., равна на утвърдените общи стойности по РЗОК за дейността през август 2023 г.

За дейността на лечебните заведения за болнична помощ през ноември, която се заплаща от Фонда през декември, остават стойности в размер на около 123,6 млн. лв. По тази причина утвърждаването на бюджетите за последния месец от годината, заплащан от настоящия бюджет на НЗОК, ще се случи след отваряне на резерва на Касата.

С решението си надзорниците също така утвърждават по РЗОК и бюджетите за медицински изделия и лекарства в болничната помощ за септември и октомври, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, като те са равни на утвърдените общи стойности от август.

С всички решения на Надзорния съвет на Здравната каса от вчера можете да се запознаете тук.
Оригиналната статия ТУК